Thursday, January 12, 2012

Prayer

Joh 14:13. "Wat julle ookal in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.


Pastel drawing

No comments: